مديريت باغات ميوه سيب و هلو، استفاده از سموم، كود، احداث باغ، مقالات كشاورزي
 سموم جديد كشاورزي با كاربردي موثر در مبارزه با آفات

سموم جديد كشاورزي با كاربردي موثر در مبارزه با آفات

 

بي شك استفاده از سموم شيميايي جهت كنترل نهايي آفات و بيماريها اصلي پذيرفته شده ميباشد كه  موفقيت در مهار و كنترل آنها ، به عواملي چون :   زمان مصرف ، دز مصرف ، طريقه مصرف ،  اختلاط سموم و... بستگي دارد.

انتخاب بهترين زمان مصرف در برخي آفات و بيماريها با اعمال :

موازين پيش آگاهي ( مثل كرم سيب و لكه سياه سيب ) كه با اعلام ادارات حفظ نباتات كه اخيرا به كلنيك هاي گياهپزشكي محول شده انجام ميگيرد.

در نظر گرفتن آستانه زيان اقتصادي ( مثل شته ها در زمان طغيان آفت و كنه ها كه بايستي 3 تا 5 كنه روي متحرك روي هر برگ باشد) تعيين ميشود.

زمان سمپاشي نيز صبحگاهان يا عصر ها كه روزنه هاي برگها باز هستند و دماي هوا خنك تر است و نيز عدم سمپاشي در هواي بادي و باراني كه امكان هدر رفت و عدم پوشش مناسب و نيز  شتشوي سم وجود دارد را بايد لحاظ كرد.

بهترين دز مصرف نيز روي بروشور و ليبل سم درج گرديده است و حاصل سالها آزمايش مورد اطمينان سازندگان و تاييد كنندگان است و هر چند كمي و زيادي مصرف چه اثرات مخربي روي گياه يا آفت ميگذارد  روي بروشور درج نميگردد ولي تجربه استفاده قبلي خود و ديگران ميتواند بسيار مثمر ثمر باشد.

طريقه مصرف نيز با توجه به سليقه سمپاش در پاشش مناسب سم و نوع سمپاش كه داراي بهم زن براي سموم پودري باشد و نوع لانس از جنس مرغوب و مطلوب كه پاشش ريز قطرات را دارا باشد. اخيرا" نيز سمپاشهاي اتومايزر باغي و زراعي بين كشاورزان مرسوم شده و تا حدودي نقصهاي سمپاشهاي قبلي را ندارد.

اختلاط سموم نيز بحث مهمي است كه در بروشور اغلب سموم نحوه ان قيد شده است اختلاط برخي سموم باهمديگر مثل حشره كش با قارچ كش ( علي الخصوص تركيبات مسي )و يا كنه كش ها و حتي كودهاي مايع ( مثل تركيبات كلسيم دار) دقت فراواني را ميطلبد كه انشاالله در فرصتي ديگر بدان پرداخته خواهد شد.  نتيجه آنكه اختلاط يا منجر به اثر سينرژيست ( افزايش اثر ) مثل تركيب قارچ كش دودين با قارچ كش كاپتان و يا اثر آنتاگونيست ( كاهش اثر ) مثل تركيب سموم مسي با حشره كشهاي فسفره  ميشود.

با اين توضيح مختصر كه هركدام از موارد بالا را ميتوان بطور تفصيل شرح داد به تعدادي از سموم جديد و بسيار موثر  توصيه شده در كنترل موفق آفات و بیماریها  اشاره ميشود :

قارچ كشها :

- قارچکش کابریو دو ( پیراکلواستروبین 40 +دیمتومورف72 گرم در لیتر)  EC   ساخت BASF  . قارچکشی بسیار قوی  و جدید برای کنترل و درمان آلترناریای گوجه فرنگی و سفیدک داخلی  جالیز و فایتوفترا  به نسبت 2 تا 2/5 لیتر در هکتار.

- قارچکش بلیس  (بوسکالید+پیراکلواستروبین) WG 38%   ساخت BASF  ایتالیا . قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج برای کنترل سفیدک پودری هلو و شلیل به نسبت 700 گرم در هزارلیتر آب ثبت رسیده است.

توضیحات تکمیلی: این قارچکش ترکیبی از دو قارچکش کارا بوده و پیراکلواستروبین از جدیدترین گروه قارچکشها میباشد. در کشورهای دیگر برای کنترل لکه سیاه سیب،شانکر بوتریسفریایی،بوترتیس،آلترناریا ،اسکلروتینا،سرکوسپورا،و... توصیه شده است. دوره کارنس آن 28 روز میباشد.

-قارچکش آمیستار  اکسترا  (آزوکسی استروبین +سیپرکونازول)  SC 28%   جهت کنترل زنگ زرد گندم . بنسبت75/. لیتر در هکتار . در سایر کشورها بر علیه سفیدک پودری ،سپتوریا،سرکوسپورا،ریزکتونیا و... توصیه شده است.

- قارچکش آلرت (فلوسیلازول5/12%+کاربندازیم25%)  SC  37/5 %   . قارچکش سیستمیک اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی برای کنترل سپتوریوز گندم.

در سایر کشورها برای سفیدک پودری غلات و چغندر،زنگ غلات و چغندر توصیه شده است.

- قارچکش فالکن  ( اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول)  SC 46%   ساخت بایر آلمان. کنترل زنگ زرد گندم. به نسبت 6/0 لیتر در هکتار

- قارچکش آلیت (فوزتیل آلومینیوم) WP 80%    قارچکش سیستمیک از مشتقات اسید فسفونیک . برای کنترل بیماری گموز پسته  به نسبت 5/2 در هزار.

این قارچکش تاثیر خوبی بر بیماریهای ناشی از ائومیست ها دارد.

- قارچکش وین (کارپرومید) SC 30%  . قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی بر علیه بلاست برنج بمیزان 400 میلی لیتر در هکتار.

- قارچ كش بلكيوت  ( ايمينوكتادين تريس )  WP40%  ساخت نيپون سودا ژاپن ( وارداتي گلسم گرگان)  براي كنترل طيف وسيعي از بيماريهاي قارچي از جمله سفيك حقيقي خيار و هندوانه ، آلترناريا- بوترتيس - لكه سياه سيب و ...به نسبت نيم در هزار.  اين قارچ كش از گروه گواينيدين با اثر حفاظتي بوده با اثر متفاوت از بروز مقاومت جلوگيري ميكند. در برابر باران مقاومت داشته و شسته نمي شود.

قارچکش اکویشن پرو (فاموکسادون5/22%+سیموکسانیل30%)  WDG 52/5%  .قارچکش اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی. برای کنترل بادزدگی سیب زمینی و سفیدک داخلی کدوییان بنسبت 200 گرم در هکتار.

- قارچکش وینسنت پی ( تیابندازول+فلوتریافول) DS 5%   قارچکش سیستمیک بر علیه سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو . مصرف بصورت ضدعفونی بذر 2 در هزار.

- قارچکش تریفمین ( تری فلومیزول) EC 15%     قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی برعلیه پوسیدگی طوقه برنج بصورت ضدعفونی بذر به نسبت 33 میلی لیتر در صد کیلو بذر.

در سایر کشورها برای کنترل زنگ درختان میوه دانه دار،لکه سیاه سیب و گلابی،بیماریهای ناشی از فوزاریوم ،زنگ ،و... توصیه شده است.

- قارچکش ویستا (تیوفانات متیل+تری سیکلازول) WP 72/5 %   . بر علیه بیماری بلاست برگ و خوشه برنج به نسبت نیم در هزار توصیه شده است.

- قارچکش همای کت ( تیرام30%+تیوفانات متیل50%)  WP 80%  برای علیه بیماری پوسیدگی طوقه برنج بصورت ضدعفونی بذر به نسبت 3 در هزار.

- قارچکش آگریفوس (فسفونیک اسید)  SL 40%  قارچکش سیستمیک برای بادزدگی سیب زمینی به نسبت 6 لیتر در هکتار. این قارچکش روی فایتوفترا نیزموثر است.

-قارچكش  ركس دو  ( اپوكسي كونازول +  تيوفانات متيل ) SC49.7%   ساخت BASF   فرانسه ( وارداتي بازارگان كالا). براي كنترل بيماري فوزاريوم خوشه گندم به میزان نیم لیتر در هکتار . این قارچکش در دیگر کشورها برای سفیدک پودری و سپتوریوز،زنگ غلات،لکه برگی سرکوسپورایی و زنگ چغندر توصیه شده است.

- قارچکش فانگافلور ( ایمازالیل) SL 5%  برای کنترل لکه قهوه ای نواری جو . به نسبت یک در هزار ضدعفونی بذر.

در سایر کشورها برای سفیدکهای پودر، فوزاریوم،سپتوریا،سفید پودری در جالیز،لکه سیاه رز و پوسیدگی های قارچی میوه توصیه شده است.

- قارچکش آرته آ ( سایپرکونازول8%+پروپیکونازول25%)  EC 33%   قارچکش مختلط سیستمیک با طیف اثر وسیع حفاظتی و معالج برای کنترل زنگهای گندم. به میزان3/0 لیتر در هکتار.

در سایر کشورها برای سفیدک پودری ،سپتوریوز،اسکالد،لکه توری جو توصیه شده است.

- قارچكش پريويكور انرژي (31% فوستيل آلومينيوم + 53% پروپاموكارب )  SL 84% ساخت باير آلمان  براي مبارزه با بوته ميري ( پيتيوم - فيتوفتورا ) در گياهان جاليزي. ميزان مصرف : 3 ليتر در هكتار

توضیحات تکمیلی : بهترين محافظ گياه داراي دو ماده موثر و طرز تاثير متفاوت . تنها قارچكش اختصاصي براي كنترل بيماري خاكزي ( بوته ميري با قارچ عامل بيماري پيتيوم و فيتوفترا )و داراي خاصيت هم افزايي دو ماده موثر متفاوتو تحريك كننده ريشه زايي و رشد گياه زمان مصرف : بعد از كاشت بذر ( 2 برگي حقيقي ) يا انتقال نشاء در اولين آبياري و تكرار آن 1 ماه بعد در صورت نياز .

قارچکش لاماردور   (تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتيوکونازول100( 250گرم برلیتر   FS40%    ساخت شرکت بایر آلمان لاماردورقارچکشی با طیف اثر وسیع _ موثر روی بیماریهای بذر زی و برخی بیماریهای خاکزی دو مولکول ( ماده موثر) موجود در ساختمان شیمیایی لاماردور موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد در گیاه می شود .این قارچکش بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر مورد استفاده قرار میگیردلاماردور دارای دو ماده موثر با طیف اثر وسیع ، اثر سیستمیک و دوام اثر طو لانیدرایران این قارچکش برای بیماری سیاهک آشکار وپنهان گندم بادز 150 میلی لیتر برای یک تن بذر به ثبت ر سیده است.بعلاوه روی بیماریهای کفک برفکی (Microdochium nivale ) وسپتوریا (Septoria nodorum ) ازطریق ضدعفونی بذر تاثیر خوبی دارد

-   قارچ کش کولیس ( بوسكاليد + كروزكسيم متيل)  SC  30%ساخت BASF   آلمان اختصاصا" جهت کنترل  سفیدک سطحی هلو و شلیل - میزان مصرف نیم در هزار

توضيحات تكميلي: مقدار كشندگي از طريق گوارشي براي موش آزمايشگاهي 5000 ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن ميباشد - ماده موثره : 200 گرم در ليتر بوسكاليد+ 100 گرم بر ليتر كروزكسيم متيل بصورت سوسپانسيون كوليس مخلوطي است از دو قارچ كش بوسكاليد از گروه آنيليدها و كروزكسيم متيل از گروه استروببلورين ها كه هر يك نحوه اثر خود را داشته و اثر هم افزايي نيز دارند. كوليس براي كنترل سفيد پودري هلو و شليل بكار ميرود كوليس بدليل داشتن دو تركيب با نحوه اثر متفاوت احتمال بروز مقاومت در قارچكشها را كاهش ميدهد. كوليس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبي منتشر شده و تمام بافتها را مي پوشاند و ضمنا در پشت برگ نيز بيماري را كنترل خواهد كرد.

-  قارچ كش رانمن ( سيازوفاميد)  سوسپانسيون ۴۰٪ ساخت ايشهارا سانگيو كايشا  ژاپن جديد ترين  قارچ كش موجود در بازار براي مبارزه با سفيدك داخلي خيار. اين قارچ كش بصورت محافظتي با اثر تماسي ميباشد. داراي خاصيت سيستميك محدود و حركت به سمت جوانه ها قدرت كنترل بيماري در برگهايي كه پس از سمپاشي ظاهر ميشوند را نيز دارد.رانمن اغلب بيماري هاي ناشي از قارچهاي فيكوميست ، بخصوص جنس فيتوفترا را كنترل ميكند. رانمن براي كنترل سفيدك داخلي انگور و پياز و نيز بلايت سيب زميني و گوجه فرنگي نيز توصيه شده است ميزان مصرف آن ۵/. تا ۴/. در هزار

-  قارچ کش دومارک ( تتراكونازول) EC  10%   ساخت ايساگرو ايتاليا  برای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز بهترين قارچ كش از جهت دز و تاثير در بازار است. اين قارچ كش بر لكه سياه سيب و سفیدک سطحی سیب نيز موثر است. - میزان مصرف 3/. تا نیم لیتر در هکتار

-  قارچكش اينفينيتو   (  فلوپیکولید 62/5 گرم در لیتر + پروپاموکارب 625 گرم در لیتر)   75/68%   SCساخت باير آلمان .برعلیه سفیدک دروغی جالیز  بمیزان مصرف 1/5 لیتر در هکتار .در دست ثبت بر علیه بیماری بادزدگی ( سفیدک دروغی ) سیب زمینی.

توضیحات تکمیلی :  اینفینیتو یکی از بهترین قارچکشها در کنترل فیتوفترا در سیب زمینی و سفیدک دروغی در سبزیجات در سراسر دنیاست . اینفینیتو پس از سمپاشی سریعاً قادر به کنترل بیماری است . اسپورهای عامل بیماری در اثر تماس با ماده موثر سم از بین می روند ، در نتیجه قادر به جوانه زدن نیستند . دوام طولانی اینفینیتو در کنترل بیماری ، گیاه را از صدمه دیدن مصون می دارد.

 - قارچ کش  اپوس( اپوكسي كونازول )  SC12/5% ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم ميزان مصرف يك ليتر در هكتار

قارچ كش اورتيوا  تاپ  ( آزوكسي استوربين 20% و ديفنوكونازول 5/12% )  SC  32/5%  ساخت سينجنتا  براي كنترل سفيدك پودري جاليز به نسبت يك ليتر در هكتار .

در سایر کشورها برق زدگی نخود،بادزدگی سیب زمینی،ز نگ درختان هسته دار،سفیدک داخلی پیاز و ... توصیه میشود.

-  - قارچكش مونسرن ( پنسيكورون )  WP  25%  ساخت باير آلمان . مونسرن قارچکش غیر سیستمیک با خاصیت حفاظتی و دوام اثر طولانی میباشد که علیه بیماری شوره سیاه یا شانکر ریزوکتونیایی به صورت ضد عفونی غده های سیب زمینی قبل از کاشت بکار می رود. مونسرن را می توان با حشره کش گاچو به صورت همزمان مخلوط و مصرف کرد.از مصرف مونسرن روی سیب زمینی هائی که قبلا“ با سموم پودری ضد عفونی شده اند خودداری باید کرد مقدار مصرف آن 1/25کیلوگرم مونسرن مخلوط با 5-3 لیترآب جهت آغشته نمودن یک تن ( 1000 کیلوگرم) سیب زمینی.

- قارچکش کالیبان (بی کربنات پتاسیم) SP 85%  برعلیه سفیدک پودری کدوییان. به نسبت 5 در هزار

 

حشره كشها :

- حشره کش افوریا  ( تیامتوکسام+لامبداسایهالوترین)  SC 24/7%   حشر کش با خاصیت تماسی و گوارشی و نفوذی بر علیه سفیدبالک خیار گلخانه ای و سن سبز پسته به نسبت 3/0 در هزار.

- حشره کش ماتریک(کروموفنوزاید) SC 5%   حشره کش گوارشی از گروه آسیل هیدرازین بر علیه کرم میوه خوار در گوجه فرنگی به نسبت 1/5 لیتر در هکتار. بر روی حشرات بالغ موثر نیست. بیشتر روی سنین لاروی کوچک موثر است.

- حشره کش لوفوکس (لوفنورون+فنوکسی کارب) EC10/5 %   . حشره کش و لاروکش غیرسیستمیک و کمی تماسی . بر علیه کرم چوبخوار پسته. به نسبت 1/5در هزار.

در سایر کشورها بر علیه آفات شب پره،سپردارها،و مکنده های مرکبات،پنبه،زیتون،و گیاهان زینتی، و آفات انباری توصیه شده است.

- حشره كش استاركل(دینوتفوران)  SG20%   ساخت ميتسوي ژاپن . براي كنترل مگس سفيد گلخانه در گوجه فرنگي و سبزي و صيفي  به نسبت 750 گرم در هكتار . اين حشره كش تماسی و گوارشی با خاصیت سيستميك از گروه نئونیکوتینوییدی بوده و قدرت فوق العاده اي در كنترل آفات دارد. كم خطر براي دشمنان طبيعي آفات است. دوره کارنس 7 روز میباشد.

در سایر کشورها برای سن های گیاهی،زنجرکها،شپشکها،سوسک کلرادو،کک،مگس مینوز،کرم میوه توصیه شده است.

-حشره کش روی اگرو (ماترین) SL60%  حشره کش تماسی گوارشی از نوع عصاره گیاهی بنام سوفرا فلاوسنس . بر علیه بید کلم به نسبت یک در هزار بهمراه 5/0 در هزار روغن تابستانه.  در سایر کشورها بر علیه طیف وسیعی از آفات و لاروهای برگخوار ،شب پره ها، شته،تریپس، مگس سفید سبزیجات، کنهقرمز فلفلوخیار و گوج، مگس مینوز...
- حشره كش تاكومي(فلوبن دیامید)  WG20%  ساخت ژاپن . كنترل كننده عالي بيد گوجه فرنگي  بميزان 250 گرم در هكتاري يا 25 گرم در 100 ليتر آب در گلخانه بهمراه 1-1.5 در هزار مويان.                  تاكومي حشره كشي گوارشي - تماسي از خانواده جديد شيميايي Diamides  با نحوه اثر كاملا متفاوت از سموم موجود در ايران است كه با ايجاد مسموميت گوارشي و تاثير بر روي كانال كلسيمي مانع از فعاليت و تغذيه لارو شده و در نهايت موجب مرگ آن ميگردد. تاكومي قدرت لاروكشي بسيار بالا و ماندگاري طولاني مدتي دارد و بر روي بسياري حشرات مفيد تاثير منفي ندارد. دوره كارنس 3 روز است.

در سایر کشورها برای لارو و حشرات بالغ بال پولک داران در ذرت،پنبه،توتون،درختان میوه،انگور توصیه میشود.

- حشره كش اويسكت (تیوسیکلام هیدروژن اکسالات)    SP50%  ساخت آريستا فرانسه  . حشره کش تماسی گوارشی با خاصیت نفوذی از گروه نریستوکسین . بسته بندي 100گرمی .برای مبارزه با مگس مینوز سبزی و صیفی( Liriomyza trifolii) به میزان 750 گرم در هکتار  و پروانه مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta) با دز 1 کیلوگرم در هکتار در مزرعه 1 در هزار در گلخانه .  حشره كش در سایر کشورها بر علیه سوسک کلرادو ،ساقه خواربرنج و ذرت ،لارو بال پولک داران در درختان میوه توصیه شده است .

- حشره کش ناتورالیس  (بوواریا بازیانا)  OD 7/16%  حشره کش بیولوژیک است برعلیه سفیدبالک پنبه. به نسبت 750 میلی لیتر بهمراه ماده پخش کننده Nufilm به مقدار2 لیتر در هکتار.

حشره کش موونتو  ( اسپیروتترامات)  سوسپانسیون   ساخت بایر آلمان .برروی طیف وسیعی از آفات مکننده موثر بوده و دوره کارنس آن درسبزیجات وصیفی ولیمو ترش ولیمو شیرین 1 روز بوده ودرمحصولات باغی 7 روز وتنها برای سویا 21 روز می باشد.خاصیت ضربه ای ندارد وتاثیر آن 3 تا 7 روز بعد دیده میشود.درایران برای مبارزه با پسیل پسته به ثبت رسیده است.

نحوه اثر:موونتو حشره كش جديد سيستميك ازگروه كتونول وكلاس شيميايي اسيد تتراميك است كه ازساخت چربي دربدن حشرات جلوگيري بعمل مي آورد.موونتو داراي طيف وسيعي دركنترل آفات مكنده است و پس ازسمپاشي ازطريق آوند چوب وآبكش بطرف بالا و پايين گياه حركت مي كند.موونتو حتي برگ هاي تازه روييده گياه را ازآفات مكنده محافظت مي كند.

حشره کش مچ  ( لوفنورون ) امولسيون 50% ساخت سینجنتا برای کنترل کرم سیب و پسیل پسته و برگخوارهاي در برنج و جاليز  به نسبت یک در هزار

- حشره کش سپیدان (کائولن) WP   حشره کش معدنی بر علیه پسیل پسته ،کرم گلوگاه انار، آفتابسوختگی ،پسیل در انار به نسبت 50 در هزاریا 5 درصد.

حشره کش بیسکایا ( تیاکلوپراید ) OD 24% ساخت بایر آلمان . بیسکایا تاثیر خوبی علیه طیف وسیعی از آفات مکنده دارد برای زنبور عسل بی خطر بوده و بر  علیه حشراتی که به سختی کنترل می شوند تاثیر خوبی دارد خاصیت پایداری در برابر باران و نفوذ سریع تر در برگدارا میباشد .بیسکایا حتی روی سوسک های مقاوم پلن خوار کلزا نیز موثر استعلیه آفت پسیل پسته با دُز 3/. لیتر در 1000 لیتر آب و علیه آفت کرم سیب با دز 5/. لیتر درهزار لیتر آب توصیه میگردد.

حشره کش پروتئوس  ( دلتامترین + تیاکلوپرید )  OD  11%ساخت بایر آلمان موثر روی تمامی مراحل زندگی آفات(تخم(بعض آفات)-لارو-بالغ)گروه آفات قابل کنترل : برای کنترل آفات مکنده و جونده(سبزیجات :عسلک ، شته ، تریپس، لاروپروانه ها ،مگسهای میوه)( پنبه:عسلک ، شته ، تریپس ، زنجره ، کرم قوزه ، برگخوارها)- ( سیب زمینی، ذرت:سوسک کلرادو ، شته ، زنجره ، کرم ساقه خوار)-(غلات:شته ، سن گندم ، حشره بالغ سوسک زابروس)-(سویا:عسلک ، شته ، سن ها)-(نخود ، لوبیا:شته، سوسک ، کرم قوزه ، پروانه ها) در ایران جهت مبارزه با حشره بالغ سفيد بالك جاليز به مقدار يك ليتر در هكتار پایداری در مقابل باران :4 ساعتبوده و فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 3 روز است.

حشره كش ابرون ( اسپيرومزيفن ) sc240 ساخت باير آلمان براي كنترل سفيد بالك جاليز  و همچنين براي كنه تارتن در پنبه و جاليز - به نسبت 0/4 كيلوگرم در هكتار

نحوه تاَثير : ابرون داراي نحوه تاَثير جديد و متفاوت بوده كه موجب جلوگيري از ساخته شدن چربي در بدن حشره يا كنه مي گردد . بعلت نحوه ي تاثير متفاوت با ساير آفت كشهاي رايج و نيز عدم مقاومت حشرات و كنه ها در مقابل اين سم موجب گرديده تا اسپيرومسيفن يك حشره كش و كنه كش مناسبي باشد . براي كنترل آفت مگس سفيد يا عسلك و كنه ها در برنامه مديريت مقاومت ابرون روي مراحل فعال ( تخم و پوره هاي جوان ) موثر مي باشد . ابرون موجب كاهش تخم گذاري آفت و نيز كاهش تفريخ ( بازشدن ) تخم مي گردد. اين حشره كش بصورت غير سيستميك اثر كرده و از بيوسنتز ليپيد جلوگيري ميكند و روي رشد و باروري سفيد بالك تاثير ميگذارد و نيز كشنده تخم است.

حشره كش تريسر ( اسپينوزاد ) SC24%  ساخت داواگروساينس  براي كنترل كرم سيب و كرم قوزه پنبه و برگخوارهاي سبزي و جاليز و كرم خوشه خوار انگور و آفات انباري - ميزان مصرف 0/2 تا 0/4 در هزار

اين حشره كش بصورت تماسي و گوارشي اثر كرده سبب فلج شدن حشره ميگردد.و براي تمامي مراحل رشد حشره ( لارو ، تخم ، و حشره بالغ ) موثر است. اين حشره كش با تاثير بر گيرنده هاي  استيل كولين باعث فلج شدن و مرگ حشره ميشود.

حشره كش سومي پليو ( پيريدالايل ) ساخت سوميتومو  امولسيون 50% براي كنترل آفات پروانه اي روي پنبه ، گوجه فرنگي، چغندر ،سويا ، نخود    ميزان مصرف 0/2 تا 0/3در هكتار

حشره كش آكتارا  ( تايومتوكسام) WG 25%  ساخت سينجنتا  براي كنترل پسيل پسته بمقدار 0/3 در هزار

نحوه اثر:حشره کشی جدید از گروه نئوتیکوتینوئیدها است که با ایجاد اختلال در سیستم اعصاب باعث نابودی سریع حشره پسیل پسته میشود به سرعت بعد از سم پاشی جذب شیره گیاهی میشود و با خاصیت سیستمیک خود باعث مرگ پورههای تازه تفریخ شده میگردد، علاوه بر تاثیر بر روی پورهها،حشره بالغ را نیز از بین میبرد واین امر باعث کاهش تخم ریزی مجدد میگردد .

حشره كش نيمازال  ( آزاديراختين ) امولسيون 1% جهت كنترل مگس مينوز جاليز در گلخانه ميزان مصرف 1 تا 1/5 ليتر در 1000 متر مربع

حشره كش كروئيزر ( تايومتوكسام ) SC  35%  ساخت سينجنتابراي ضدعفوني بذر چغندر قند و سيب زميني براي جلوگيري از آلوده شدن به حشرات مكنده آنهم با هدف جلوگيري از انتقال بيماريهاي ويروسي ميزان مصرف در سيب زميني 20 سي سي سم در 100 كيلو بذر.

حشره كش مموري( تايومتوكسايد ) SC  24% ساخت سينجنتا   براي كنترل سفيد بالكها بمقدار 0/25 در هكتار.

حشره كش اگروترين ( پيريتروم ) WP 0/1%   ساخت اگروفارم  جهت كنترل بيد سيب زميني ميزان مصرف  3 كيلو در يك تن

حشره كش تريگارد ( سايرومازين ) WP  75%  ساخت سينجنتا  براي كنترل مينوز سبزي و جاليز  بمقدار  0/4 در هزار

نحوه اثر :تریگارد حشره كشی است سيستميك با خاصيت تماسي – گوارشي از گروه مختل کننده های رشد حشرات (IGR) و از خانواده تري آزين ها است . از طريق ايجاد اختلال در رشد و نمو لارو مگس مينوز موجب عدم تكميل مراحل رشد اين آفت و در نتيجه مرگ آن مي شود .اين حشره كش از طريق برگ یا ریشه جذب شده و طي مدت 3 تا 4 ساعت در گياه پخش مي شود.

-  حشره كش ريجنت ( فيپرونيل )  G 0/2%  ساخت رون پولن فرانسه  براي كنترل كرم ساقه خوار برنج  به نسبت20 كيلوگرم در هكتار

حشره كش گلادياتور   تركيبي از كلرپيريفوس و كلپيريفوس متيل  براي مبارزه با آفات انباري

حشره كش اتابرون ( كلرفلوآزورون ) امولسيون 5% ساخت ايشي هارا براي كنترل پسيل پسته ، لارو پروانه ها ، بيد كلم و... به نسبت 0/5 تا 0/75 در هزار

حشره كش دانتوتسو ( كلوتيانيدين ) گرانول 50% و امولسيون 25% ساخت سوميتومو براي كنترل آفات مكنده از قبيل شته ها ، پسيل ، زنجره و... در درختان ميوه و گياهان زراعي به نسبت 0/2 تا 0/3 در هزار.

- حشره كش كاسكيد ( فلوفنوكسورون )  DC  5%   ساخت BASF  براي كنترل طيف وسيعي از آفات از جمله پسيل پسته ، كرم سيب ، خوشه خوار انگور ، مگس مينوز جاليز ميزان مصرف 0/5 تا 0/7 در هزار

 

كنه كشها :

- كنه كش باروك  ( اتوكسازول ) ساخت سوميتو ژاپن - براي كنترل كنه قرمز اروپايي درختان ميوه - يكي از بهترين كنه كشي است كه در بازار وجود دارد. همراه با كنه كش آبامكتين سريعترين و مناسب ترين نتيجه را ميدهد .مقدار مصرف 0/25 تا 0/5 در هزار

- كنه كش انويدور ( اسپيرودايكلوفن )  SC  24% ساخت باير آلمان - براي كنترل كنه قرمز اروپايي -كنه زنگ و تارتن - همراه با كنه كش آبامكتين نتيجه رضايتبخشي دارد به نسبت  0/2 تا 0.6 در هزار

- كنه كش پرايد ( فنازاكوئين)  SC 20%  براي كنترل كنه قرمز اروپايي به ميزان 0/4 در هزار

- كنه كش فلورامايت ( بايفنازيت ) ساخت كمترا  SC  24%  براي كنترل كليه مراحل زيستي كنه قرمز اروپایی و كنه تارتن و دو نقطه اي ميزان مصرف به نسبت 2/0 تا 5/0 در هزار  

       

علف كشها :

- علف کش اتللو (مزوسولفورون متیل7/5 +یدوسولفورون متیل سدیم2/5+دیفلوفنیکان50 و ایمن کننده مفن پایر دی اتیل22/5گرم در لیتر)  OD 8/25%  . علفکش انتخابی و پس رویشی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ گندم بمیزان 1/6 لیتر در هکتار.

- علف کش انوک ( تری فلوکسی سولفورون سدیم) WG 75%    علف کش انتخابی و سیستمیک علیه علفهای هرز در پنبه به نسبت15 تا 20 گرم در هکتار بهمراه مویان در مرحله 5تا8برگی پنبه.

 

- علف کش ریزلان ( پنوکسالام)  SC 24%  کنترل علفهای باریک برگ و پهن برگ و جگن در مزارع برنج بمیزان 150 میلی لیتر در هکتار.

- علف کش سس اوت (پروپیزامید)  SC 50%  علفکش انتخابی و سیستمیک برعلیه انگل سس در مزارع چغندر قند بمیزان 5/2 لیتر در هکتار.

علف کش استمت (اتوفومزیت)  SC 50%   علف کش انتخابی پس رویشی برای کنترل علفهای انگل سس در چغندر قند بمیزان 2 لیتر در هکتار. احتیاط اینکه در مزارع مورد استفاده تا شش ماه غیر از چغندر هیچ گیاهی نباید کشت شود. در سایر کشورها برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در پیلز و چمن وچغندر توصیه شده است.

- علف کش سامسون (نیکوسولفورون)  SC 4%   علفکش انتخابی و سیستمیک بر علیه علفهای هرز باریک برگ در مزارع ذرت دانه ای. بمیزان 2 لیتر در هکتار. نیمه عمر آن 26 روز است.

- علف کش داینامیک (آمیکاربازون)  WG 70%     جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ سوروف در مزارع نیشکر . به نسبت یک کیلو گرم در هکتار

- علف کش باراگ ) دیوران+هگزازینون)DF 60%    برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع نیشکر بمقدار 4 کیلو گرم بعد از کاشت قبل از رویش علفهای هرز.  

- علف كش آژیل ( پروپاکوئیزافوپ)  EC 10%   جهت کنترل علفهای هرز نازک برگ در مزارع چغندرقند به میزان یک تا یک ونیم لیتر در هکتار.

 - علف کش پنتر (دیفلوفنیکان+ایزوپروتون)  SC 55%   علفکش تماسی برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ یک ساله در مزارع گندم و جو . به میزان 2تا5/2 لیتر در هکتار.

- علف كش كريسمت ( آمترين + تري فلوكسي سولفرون سديم )  WG  75%   ساخت سينجنتا  براي كنترل علفهاي هرز مزارع تيشكر بويژه اويارسلام بصورت پس رويشي ميزان مصرف 2-2/5 كيلو در هكتار

- علف كش كانووي ( پرومترين + فلومترون ) DF  88%  ساخت نوفارم عليه علفهاي هرز مزارع پنبه بصورت پس از كشت مقدار مصرف 2/5 كيلوگرم در هكتار

- علف كش كارمكس ( ديورون)  DF  90%   ساخت نوفارم  عليه علفهاي هرز بايك برگ و پهن برگ نيشكر بصورت پس از كشت و قبل از رويش علف هرز ميزان مصرف 4 كيلو در هكتار

- علف كش تيتوس  ( ريم سولفورون)  DF  25%   ساخت دوپونت براي مبارزه با علفهاي هرز مزارع ذرت دانه اي به نسبت 40 گرم در هكتار

- علف كش فوزيليد فورت (  فلوآزيفوپ  پي  بوتيل)  EC  15%   ساخت سينجنتا عليه علفهاي هرز نازك برگ گوجه فرنگي به نسبت 1 تا 1/5 ليتر در هكتار

- علف كش سلكت سوپر ( كلتوديم)  EC  12%    براي مبارزه با علفهاي هرز  يكساله و چند ساله باريك برگ  چغندر و سويا بصورت پس رويشي به ميزان يك ليتر در هكتار

- علفكش لونترال - واچ  ( كلوپيراليد)  SL  30%   عليه علفهاي هرز مزارع كلزا ( كمپوزيته ، لگومينه ، چتريان و هفت بندها) پس از رويش علفها به ميزان 0/8 در هكتار

- علف كش  ويدمستر  ( گلايفوزيت با املاح دوگانه ) SL  36%  ساخت نوفارم استراليا براي مبارزه با علفهاي هرز باغات ميوه و مركبات و اراضي غير مزروعي بصورت پس رويشي به نسبت 1/5 ليتر در هكتار.

- علف كش آتلانتيس (مزوسولفورون + يدوسولفورون + ايمن كننده ) OD   1/2%   ساخت بايرآلمان  جهت كنترل علفهاي هرز پهن برگ و نازك برگ گندم  مقدار مصرف 1/5 ليتر در هكتار

- علف كش اولتيما  ( نيكوسولفورون + ريم سولفورون )  WG  75%    جهت كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ ذرت دانه اي  پس از رويش علفهاي هرز ( نبايد ذرت بيش از 6 برگي باشد )مقدار مصرف 175 گرم در هكتار

- علف كش استامپ (پندی متالین)  EC 33%   در مزارع عدس بعد از کشت و قبل رویش علف هرز به نسبت 4 لیتر در هکتار.

- علف كش بوتيزان استار  ( متازاكلر333 + كوئين مراك83)  SC  41%  ساخت BASF  جهت كنترل علفهاي هرز  يكساله پهن برگ و باريك برگ  كلزا بصورت پيش رويشي به ميزان 2/5 ليتر در هكتار

- علف كش پرسوئيت (ايمازاتاپير ) SL 10%  ساخت BASF   علفكش دو منظوره انتخابي و سيستميك قابل مصرف در يونجه و گياهان تيره بقولات كه براي كنترل سس يونجه ترجيحا" پيش از اتصال رشته هاي سس مصرف شود ميزان مصرف 1 تا 0/75 ليتر پس از رويش ( مرحاه 2-5 برگي يونجه )

- علف كش كروز ( نيكوسولفورون )  SC   4%   ساخت BASF   جهت كنترل علفهاي هرز يكساله  و چندساله باريك برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رويشي ميزان مصرف 2 ليتر در هكتار

- علف كش آپيروس ( سولفوسولفورون) WG  75%   ساخت مونسانتو  براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ در مزارع گندم مقدار مصرف 25 گرم در هكتار به همراه سورفكتانت در زماني كه علف هرز 4تا6 برگي است

- علف كش پنترا ( كوئيزالوپ  پي  تفوريل )  ساخت كمتورا  براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ در محصولات پهن برگ و پيازي مثل سويا ، كلزا، سيب زميني، سير ، پياز ، لوبيا ... ميزان مصرف 1تا 1/5 ليتر در هكتار

- علف كش آكسيال ( پينوكسادن + ايمن كننده) EC 10%  ساخت سينجنتا براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ گندم و جو بصورت انتخابي و پس رويشي ميزان مصرف نیم ليتر در هكتار (قابل اختلاط با گرانستار(

-علف كش ديالن سوپر  ساخت سينجنتا براي كنترل علفهاي هرز پهن برگ يكساله و چند ساله گندم وجو و همچنين نيشكر و ذرت و سورگوم ميزان مصرف  800 ميلي ليتر در هكتار

- علف كش كورن آپ ( استوكلر)  EC  50%   براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ ذرت  قبل يا بعد از كاشت محصول بصورت قبل از رويش علفهاي هرز  به ميزان

نماتدكشها :

- نماتدکش انزون (تتراتیو کربنات سدیم) SL 40%    برای کنترل ناتد ریشه ای کیوی به نسبت 6 میلی لیتر سم در متر مربع.

نماتد كش نماكور( فن آميفوس )  گرانول 10% ساخت باير  براي نماتد زخم ريشه چاي و مولد گره ريشه پسته به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.

نماتد كش راگبي( كادوسفوس )  گرانول 10% ساخت FMC   براي كنترل نماتد ريشه  به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.

ساير :

 - حلزون کش فریکول (فسفات آهن) PB 1%   . راب و حلزون کش گوارشی از گروه سموم معدنی . 5 گرم در متر مربع

- باند (نوار مسی ) دور کننده حلزون . حلزون قهوهای در مرکبات.نوار مسی که با تماس حلزون در بدن آن ایجاد شوک الکتریکی میکند. این نوار به عرض شش سانی متر دور تنه درختان کشیده میشود.

حلزون كش متالان جي( متآلدئيد ) طعمه 6% ساخت لونزا  جهت مبارزه با حلزونها و رابها 

خمير تدخيني زئوزران خمير تدخيني براي مبارزه با آفات چوبخوار تنه درختان.

- دراپ (تیدیازورون) WP 50%   کنترل کننده رشد گیاه و بعنوان برگ ریز پنبه به نسبت 200 گرم بهمراه دو لیتر دف.

- پيكس   SL  5%   ساخت BASF  ماده اي تنظيم كننده رشد رويشي در زراعت پنبه كه با جلوگيري از رشد بي رويه شاخ و برگ كاهش ارتفاع بوته گشته و در نتيجه تعادل طبيعي گياه را به سود زايشي يعني توليد قوزه تغيير ميدهد. ميزان مصرف 1تا 1/5 ليتر در هكتار در زمان شروع گلدهي.

 

|+| نوشته شده توسط مهندس غلامرضا اکبرزاده در سه شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۱  |
 
 
بالا
کد پیغام خوش آمدگویی