مديريت باغات ميوه سيب و هلو، استفاده از سموم، كود، احداث باغ، مقالات كشاورزي
 سموم جديد كشاورزي با كاربردي موثر در مبارزه با آفات
سموم جديد كشاورزي با كاربردي موثر در مبارزه با آفات

 

بي شك استفاده از سموم شيميايي جهت كنترل نهايي آفات و بيماريها اصلي پذيرفته شده ميباشد كه  موفقيت در مهار و كنترل آنها ، به عواملي چون :   زمان مصرف ، دز مصرف ، طريقه مصرف ،  اختلاط سموم و... بستگي دارد.

انتخاب بهترين زمان مصرف در برخي آفات و بيماريها با اعمال :

موازين پيش آگاهي ( مثل كرم سيب و لكه سياه سيب ) كه با اعلام ادارات حفظ نباتات كه اخيرا به كلنيك هاي گياهپزشكي محول شده انجام ميگيرد.

در نظر گرفتن آستانه زيان اقتصادي ( مثل شته ها در زمان طغيان آفت و كنه ها كه بايستي 3 تا 5 كنه روي متحرك روي هر برگ باشد) تعيين ميشود.

زمان سمپاشي نيز صبحگاهان يا عصر ها كه روزنه هاي برگها باز هستند و دماي هوا خنك تر است و نيز عدم سمپاشي در هواي بادي و باراني كه امكان هدر رفت و عدم پوشش مناسب و نيز  شتشوي سم وجود دارد را بايد لحاظ كرد.

بهترين دز مصرف نيز روي بروشور و ليبل سم درج گرديده است و حاصل سالها آزمايش مورد اطمينان سازندگان و تاييد كنندگان است و هر چند كمي و زيادي مصرف چه اثرات مخربي روي گياه يا آفت ميگذارد  روي بروشور درج نميگردد ولي تجربه استفاده قبلي خود و ديگران ميتواند بسيار مثمر ثمر باشد.

طريقه مصرف نيز با توجه به سليقه سمپاش در پاشش مناسب سم و نوع سمپاش كه داراي بهم زن براي سموم پودري باشد و نوع لانس از جنس مرغوب و مطلوب كه پاشش ريز قطرات را دارا باشد. اخيرا" نيز سمپاشهاي اتومايزر باغي و زراعي بين كشاورزان مرسوم شده و تا حدودي نقصهاي سمپاشهاي قبلي را ندارد.

اختلاط سموم نيز بحث مهمي است كه در بروشور اغلب سموم نحوه ان قيد شده است اختلاط برخي سموم باهمديگر مثل حشره كش با قارچ كش ( علي الخصوص تركيبات مسي )و يا كنه كش ها و حتي كودهاي مايع ( مثل تركيبات كلسيم دار) دقت فراواني را ميطلبد كه انشاالله در فرصتي ديگر بدان پرداخته خواهد شد.  نتيجه آنكه اختلاط يا منجر به اثر سينرژيست ( افزايش اثر ) مثل تركيب قارچ كش دودين با قارچ كش كاپتان و يا اثر آنتاگونيست ( كاهش اثر ) مثل تركيب سموم مسي با حشره كشهاي فسفره  ميشود.

با اين توضيح مختصر كه هركدام از موارد بالا را ميتوان بطور تفصيل شرح داد به تعدادي از سموم جديد و بسيار موثر  توصيه شده در كنترل موفق آفات و بیماریها  اشاره ميشود :

قارچ كشها :

قارچ كش بلكيوت  ( ايمينوكتادين تريس )  WP40%  ساخت نيپون سودا ژاپن ( وارداتي گلسم گرگان)  براي كنترل طيف وسيعي از بيماريهاي قارچي از جمله سفيك حقيقي خيار و هندوانه - آلترناريا- بوترتيس - لكه سياه سيب و ...به نسبت نيم در هزار.  اين قارچ كش از گروه گواينيدين با اثر حفاظتي بوده با اثر متفاوت از بروز مقاومت جلوگيري ميكند. در برابر باران مقاومت داشته و شسته نمي شود.

قارچكش  ركس دو  ( اپوكسي كونازول +  تيوفانات متيل ) SC49.7%   ساخت BASF   فرانسه ( وارداتي بازارگان كالا). براي كنترل بيماري فوزاريوم خوشه گندم .

قارچكش پريويكور انرژي (31% فوستيل آلومينيوم + 53% پروپاموكارب ) مايع قابل حل در آب  . ساخت باير آلمان  برا

ي مبارزه با بوته ميري ( پيتيوم - فيتوفتورا ) در گياهان جاليزي. ميزان مصرف : 3 ليتر در هكتار

توضیحات تکمیلی : بهترين محافظ گياه داراي دو ماده موثر و طرز تاثير متفاوت . تنها قارچكش اختصاصي براي كنترل بيماري خاكزي ( بوته ميري با قارچ عامل بيماري پيتيوم و فيتوفترا )و داراي خاصيت هم افزايي دو ماده موثر متفاوتو تحريك كننده ريشه زايي و رشد گياه زمان مصرف : بعد از كاشت بذر ( 2 برگي حقيقي ) يا انتقال نشاء در اولين آبياري و تكرار آن 1 ماه بعد در صورت نياز .

- قارچکش لاماردور   (تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتيوکونازول 250گرم برلیتر)   FS40%    ساخت شرکت بایر آلمان لاماردورقارچکشی با طیف اثر وسیع _ موثر روی بیماریهای بذر زی و برخی بیماریهای خاکزی دو مولکول ( ماده موثر) موجود در ساختمان شیمیایی لاماردور موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد در گیاه می شود .این قارچکش بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر مورد استفاده قرار میگیردلاماردور دارای دو ماده موثر با طیف اثر وسیع ، اثر سیستمیک و دوام اثر طو لانیدرایران این قارچکش برای بیماری سیاهک آشکار وپنهان گندم بادز 150 میلی لیتر برای یک تن بذر به ثبت ر سیده است.بعلاوه روی بیماریهای کفک برفکی (Microdochium nivale ) وسپتوریا (Septoria nodorum ) ازطریق ضدعفونی بذر تاثیر خوبی دارد

-قارچکش ناتیوو  ( تبوکونازول 50% + تری فلوکسی استروبین 25% )   WG75% ساخت بایر آلمان برای مبارزه با بلاست برنج و شیت بلایت به نسبت 160 گرم در هکتار ثبت شده است .ولی اخیرا برای مبارزه با بیماریهای سفیدک سطحی و لکه سیاه سیب به میزان 200 گرم در هزار لیتر آب نسبت به سموم گروه استروبیلین نتایج بهتری داشته است.

توضیحات تکمیلی : با توجه به اینکه ناتیوو از دو ماده موثره تشکیل شده است ، هر یک از این مواد بشرح ذیل جذب و تاثیرگذار می باشند : تبوکونازول بوسیله قسمتهای سبزینه گیاه جذب و بطرف بالای گیاه در آوند چوب حرکت می کند و مانع از ساخت استرول قارچ عامل بیماری ( DMI ) می شود . تبوکونازول با اثر پیشگیری و معالجه کنندگی ، بیماری را قبل و پس از آلودگی از بین می برد .تری فلوکسی استروبین سریعاً توسط لایه های واکسی سطح برگ گیاه جذب می شود  و با حرکت در بین لایه های برگ ، به نقاطی که به محلول سمی آغشته نشده اند حرکت می کند و آن نقاط را از بیماری محافظت می نماید . همچنین با خاصیت عبور از برگ به داخل آن نفوذ می کند .

- قارچ کش کولیس ( بوسكاليد + كروزكسيم متيل)  SC  30%ساخت BASF   آلمان اختصاصا" جهت کنترل  سفیدک سطحی هلو و شلیل - میزان مصرف نیم در هزار

توضيحات تكميلي: مقدار كشندگي از طريق گوارشي براي موش آزمايشگاهي 5000 ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن ميباشد - ماده موثره : 200 گرم در ليتر بوسكاليد+ 100 گرم بر ليتر كروزكسيم متيل بصورت سوسپانسيون كوليس مخلوطي است از دو قارچ كش بوسكاليد از گروه آنيليدها و كروزكسيم متيل از گروه استروببلورين ها كه هر يك نحوه اثر خود را داشته و اثر هم افزايي نيز دارند. كوليس براي كنترل سفيد پودري هلو و شليل بكار ميرود كوليس بدليل داشتن دو تركيب با نحوه اثر متفاوت احتمال بروز مقاومت در قارچكشها را كاهش ميدهد. كوليس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبي منتشر شده و تمام بافتها را مي پوشاند و ضمنا در پشت برگ نيز بيماري را كنترل خواهد كرد.

قارچ كش رانمن ( سيازوفاميد)  سوسپانسيون ۴۰٪ ساخت ايشهارا سانگيو كايشا  ژاپن جديد ترين قارچ كش موجود در بازار براي مبارزه با سفيدك داخلي خيار. اين قارچ كش بصورت محافظتي با اثر تماسي ميباشد. داراي خاصيت سيستميك محدود و حركت به سمت جوانه ها قدرت كنترل بيماري در برگهايي كه پس از سمپاشي ظاهر ميشوند را نيز دارد.رانمن اغلب بيماري هاي ناشي از قارچهاي فيكوميست ، بخصوص جنس فيتوفترا را كنترل ميكند. رانمن براي كنترل سفيدك داخلي انگور و پياز و نيز بلايت سيب زميني و گوجه فرنگي نيز توصيه شده است ميزان مصرف آن ۵/. تا ۴/. در هزار

- قارچ کش دومارک ( تتراكونازول) EC  10%   ساخت ايساگرو ايتاليا  برای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز بهترين قارچ كش از جهت دز و تاثير در بازار است. اين قارچ كش بر لكه سياه سيب نيز موثر است. - میزان مصرف 0/3 لیتر در هکتار

قارچكش اينفينيتو   (  فلوپیکولید 62/5 گرم در لیتر + پروپاموکارب 625 گرم در لیتر)   SCساخت باير آلمان .برعلیه 

سفیدک دروغی جالیز  بمیزان مصرف 1/5 لیتر در هکتار .در دست ثبت بر علیه بیماری بادزدگی ( سفیدک دروغی ) سیب زمینی

توضیحات تکمیلی :  اینفینیتو یکی از بهترین قارچکشها در کنترل فیتوفترا در سیب زمینی و سفیدک دروغی در سبزیجات در سراسر دنیاست . اینفینیتو پس از سمپاشی سریعاً قادر به کنترل بیماری است . اسپورهای عامل بیماری در اثر تماس با ماده موثر سم از بین می روند ، در نتیجه قادر به جوانه زدن نیستند . دوام طولانی اینفینیتو در کنترل بیماری ، گیاه را از صدمه دیدن مصون می دارد.

 - قارچ کش استروبی ( كروزكسيم متيل ) WG 50%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب میزان مصرف 0/2 در هزار

-قارچ کش فیلینت ( تري فلوكسي استروبين) WG  50%   ساخت بایر آلمان  جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب  و سفیدک سطحی سبزی جات - میزان مصرف 0/2 در هزار 

- قارچ کش  اپوس ( اپوكسي كونازول )  SC 12/5%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم ميزان مصرف يك ليتر در هكتار

- قارچ كش اورتيوا  ( آزوكسي استوربين 20% و ديفنوكونازول 12/5% )  SC  32.5%  ساخت سينجنتا  براي كنترل سفيدك پودري جاليز به نسبت يك ليتر در هكتار

- قارچ کش بایکور ( بيترتانول )  WP 25%  ساخت بایر آلمان جهت کنترل لکه سیاه سیب   وحتي سفيدك حقيقي جاليز و گياهان زينتي میزان مصرف 0/75 در هزار

- قارچكش مونسرن ( پنسيكورون )  WP  25%  ساخت باير آلمان . مونسرن قارچکش غیر سیستمیک با خاصیت حفاظتی و دوام اثر طولانی میباشد که علیه بیماری شوره سیاه یا شانکر ریزوکتونیایی به صورت ضد عفونی غده های سیب زمینی قبل از کاشت بکار می رود. مونسرن را می توان با حشره کش گاچو به صورت همزمان مخلوط و مصرف کرد.از مصرف مونسرن روی سیب زمینی هائی که قبلا“ با سموم پودری ضد عفونی شده اند خودداری باید کرد مقدار مصرف آن 1/25کیلوگرم مونسرن مخلوط با 5-3 لیترآب جهت آغشته نمودن یک تن ( 1000 کیلوگرم) سیب زمینی.

- قارچ کش ردومیل ( متالاکسیل )  گرانول 5% ساخت سینجنتا جهت کنترل بیماریهای خاکزی مثل پوسیدگی فیتوفترایی ریشه و طوقه در درختان میوه و جالیز ميزان مصرف20 كيلو در هكتار

- قارچ کش متالاکسیل - مانکوزب  از ترکیب دو نوع قارچ کش است که جهت کنترل سفیدک دروغی جالیز ( خیار ) و انگور توصیه میشود میزان مصرف 2 در هزار

-قارچ کش داکونیل  ( کلروتالونیل) SC  72%   ساخت سينجنتا  جهت کنترل سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریاي گوجه فرنگی میزان مصرف 2 كيلو در هكتار

حشره كشها :

- حشره كش استاركل  SG20%   ساخت ميتسوي ژاپن . براي كنترل مگس سفيد گلخانه در گوجه فرنگي و سبزي و سيفي  به نسبت 750 گرم در هكتار . اين حشره كش سيتميك بوده و قدرت فوق العاده اي در كنترل آفات دارد. كم خطر براي دشمنان طبيعي آفات است.


- حشره كش تاكومي  WG20%  ساخت ژاپن . كنترل كننده عالي بيد گوجه فرنگي  بميزان 250 گرم در هكتاري يا 25 گرم در 100 ليتر آب در گلخانه بهمراه 1-1.5 در هزار مويان.                                                    تاكومي حشره كشي گوارشي - تماسي از خانواده جديد شيميايي Diamides  با نحوه اثر كاملا متفاوت از سموم موجود در ايران است كه با ايجاد مسموميت گوارشي و تاثير بر روي كانال كلسيمي مانع از فعاليت و تغذيه لارو شده و در نهايت موجب مرگ آن ميگردد. تاكومي قدرت لاروكشي بسيار بالا و ماندگاري طولاني مدتي دارد و بر روي بسياري حشرات مفيد تاثير منفي ندارد. دوره كارنس 3 روز است.

- حشره كش اويسكت  SP50%  ساخت اريستا فرانسه . بسته بندي 100 گرمي  براي كنترل بيد گوجه فرنگي به ميزان يك كيلوگرم در هكتار يا 100 گرم در 100 ليتر آب در گلخانه. اين حشره كش بصورت تماسي ، گوارشي و تا حدودي سيتميك اثر كرده و پس از مصرف در محيط تجزيه شده و بر بسياري از دشمنان آفات كم خطر است. دوره كارنس 3 روز است.

- حشره کش موونتو  ( اسپیروتترامات)  سوسپانسیون   ساخت بایر آلمان .برروی طیف وسیعی از آفات مکننده موثر بوده و دوره کارنس آن درسبزیجات وصیفی ولیمو ترش ولیمو شیرین 1 روز بوده ودرمحصولات باغی 7 روز وتنها برای سویا 21 روز می باشد.خاصیت ضربه ای ندارد وتاثیر آن 3 تا 7 روز بعد دیده میشود.درایران برای مبارزه با پسیل پسته به ثبت رسیده(1391).

نحوه اثر:موونتو حشره كش جديد سيستميك ازگروه كتونول وكلاس شيميايي اسيد تتراميك است كه ازساخت چربي دربدن حشرات جلوگيري بعمل مي آورد.موونتو داراي طيف وسيعي دركنترل آفات مكنده است و پس ازسمپاشي ازطريق آوند چوب وآبكش بطرف بالا و پايين گياه حركت مي كند.موونتو حتي برگ هاي تازه روييده گياه را ازآفات مكنده محافظت مي كند.

- حشره کش مچ  ( لوفنورون ) امولسيون 50% ساخت سینجنتا برای کنترل کرم سیب و پسیل پسته و برگخوارهاي در برنج و جاليز  به نسبت یک در هزار

- حشره کش کالیپسو  ( تیاکلوپرید )  SC 48% ساخت بایر آلمان برای مبارزه با کرم سیب - سوسک برگخوار سیب زمینی (کلرادو) و  پسیل پسته       به نسبت 0/2  تا 0/3 در هزار

- حشره کش بیسکایا ( تیاکلوپراید ) OD 24% ساخت بایر آلمان . بیسکایا تاثیر خوبی علیه طیف وسیعی از آفات مکنده دارد برای زنبور عسل بی خطر بوده و بر  علیه حشراتی که به سختی کنترل می شوند تاثیر خوبی دارد خاصیت پایداری در برابر باران و نفوذ سریع تر در برگدارا میباشد .بیسکایا حتی روی سوسک های مقاوم پلن خوار کلزا نیز موثر استعلیه آفت پسیل پسته با دُز 3/. لیتر در 1000 لیتر آب و علیه آفت کرم سیب با دز 5/. لیتر درهزار لیتر آب توصیه میگردد.

- حشره کش موسپيلان (استامی پراید ) WP  20%  ساخت نيپون سودا ژاپن  برای کنترل کرم سیب و مینوز لکه گرد و شته ها ميزان مصرف 0/5 در هزار

- حشره کش پروتئوس  ( دلتامترین + تیاکلوپرید )  OD  11%ساخت بایر آلمان موثر روی تمامی مراحل زندگی آفات(تخم(بعض آفات)-لارو-بالغ)گروه آفات قابل کنترل : برای کنترل آفات مکنده و جونده(سبزیجات :عسلک ، شته ، تریپس، لاروپروانه ها ،مگسهای میوه)( پنبه:عسلک ، شته ، تریپس ، زنجره ، کرم قوزه ، برگخوارها)- ( سیب زمینی، ذرت:سوسک کلرادو ، شته ، زنجره ، کرم ساقه خوار)-(غلات:شته ، سن گندم ، حشره بالغ سوسک زابروس)-(سویا:عسلک ، شته ، سن ها)-(نخود ، لوبیا:شته، سوسک ، کرم قوزه ، پروانه ها) در ایران جهت مبارزه با حشره بالغ سفيد بالك جاليز به مقدار يك ليتر در هكتار پایداری در مقابل باران :4 ساعتبوده و فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 3 روز است.

- حشره كش كانسالت ( هگزافلومورون ) امولسيون 10% ساخت داواگروساينس جهت كنترل پسيل پسته  و حتي لارو پروانه ها  به نسبت 0/5 در هزار

- حشره كش ابرون ( اسپيرومزيفن ) sc240 ساخت باير آلمان براي كنترل سفيد بالك جاليز  و همچنين براي كنه تارتن در پنبه و جاليز - به نسبت 0/4 كيلوگرم در هكتار

نحوه تاَثير : ابرون داراي نحوه تاَثير جديد و متفاوت بوده كه موجب جلوگيري از ساخته شدن چربي در بدن حشره يا كنه مي گردد . بعلت نحوه ي تاثير متفاوت با ساير آفت كشهاي رايج و نيز عدم مقاومت حشرات و كنه ها در مقابل اين سم موجب گرديده تا اسپيرومسيفن يك حشره كش و كنه كش مناسبي باشد . براي كنترل آفت مگس سفيد يا عسلك و كنه ها در برنامه مديريت مقاومت ابرون روي مراحل فعال ( تخم و پوره هاي جوان ) موثر مي باشد . ابرون موجب كاهش تخم گذاري آفت و نيز كاهش تفريخ ( بازشدن ) تخم مي گردد.

اين حشره كش بصورت غير سيستميك اثر كرده و از بيوسنتز ليپيد جلوگيري ميكند و روي رشد و باروري سفيد بالك تاثير ميگذارد و نيز كشنده تخم است.

- حشره كش تريسر ( اسپينوزاد ) SC24%  ساخت داواگروساينس  براي كنترل كرم سيب و كرم قوزه پنبه و برگخوارهاي سبزي و جاليز و كرم خوشه خوار انگور و آفات انباري - ميزان مصرف 0/2 تا 0/4 در هزار

اين حشره كش بصورت تماسي و گوارشي اثر كرده سبب فلج شدن حشره ميگردد.و براي تمامي مراحل رشد حشره ( لارو ، تخم ، و حشره بالغ ) موثر است. اين حشره كش با تاثير بر گيرنده هاي  استيل كولين باعث فلج شدن و مرگ حشره ميشود.

- حشره كش كونفيدور ( ايميداكلوپريد ) ساخت باير آلمان سوسپانسيون 35% براي كنترل آفات مكنده  مثل شته ها ، زنجركها و پسيلها و سوسك كلرادو و ... به نسبت 0/4 در هزار

- حشره كش آوانت ( ايندوكساكارب ) ساخت دوپوند فرانسه سوسپانسيون 15% براي كنترل كرم سيب و كرم قوزه پنبه و بسياري از حشرات پروانه اي ميزان مصرف 0/2 تا 0/3 در هزار

- حشره كش آپلاود ( بوپروفزين ) ساخت نيهون نوهياكو  SC  40%   جهت مبارزه با عسلك پنبه و بالشك مركبات و شپشك ها  به نسبت 0/75 در هزار

- حشره كش پي متروزين ( چس) ساخت سينجنتا  گرانول وتابل 50% جهت كنترل شته در جاليز( خيار) و هلو و چغندر  و پنبه ... به نسبت  يك در هزار

- حشره كش آدميرال ( پيري پروكسي فن )  مايع امولسيون شونده 10% ساخت سوميتومو- اختصاصا" جهت كنترل انواع شپشكها و سفيد بالكها و عسلك به ميزان يك در هزار

- حشره كش سومي پليو ( پيريدالايل ) ساخت سوميتومو  امولسيون 50% براي كنترل آفات پروانه اي روي پنبه ، گوجه فرنگي، چغندر ،سويا ، نخود    ميزان مصرف 0/2 تا 0/3در هكتار

- حشره كش آكتارا  ( تايومتوكسام ) WG 25%  ساخت سينجنتا  براي كنترل پسيل پسته بمقدار 0/3 در هزار

نحوه اثر:حشره کشی جدید از گروه نئوتیکوتینوئیدها است که با ایجاد اختلال در سیستم اعصاب باعث نابودی سریع حشره پسیل پسته میشود به سرعت بعد از سم پاشی جذب شیره گیاهی میشود و با خاصیت سیستمیک خود باعث مرگ پورههای تازه تفریخ شده میگردد، علاوه بر تاثیر بر روی پورهها،حشره بالغ را نیز از بین میبرد واین امر باعث کاهش تخم ریزی مجدد میگردد .

- حشره كش نيمازال  ( آزاديراختين ) امولسيون 1% جهت كنترل مگس مينوز جاليز در گلخانه ميزان مصرف 1 تا 1/5 ليتر در 1000 متر مربع

- حشره كش كروئيزر ( تايومتوكسام ) SC  35%  ساخت سينجنتابراي ضدعفوني بذر چغندر قند و سيب زميني براي جلوگيري از آلوده شدن به حشرات مكنده آنهم با هدف جلوگيري از انتقال بيماريهاي ويروسي ميزان مصرف در سيب زميني 20 سي سي سم در 100 كيلو بذر.

- حشره كش مموري ( تايومتوكسايد )‌ SC  24% ساخت سينجنتا   براي كنترل سفيد بالكها بمقدار 0/25 در هكتار.

- حشره كش لاروين ( تيوديكارب ) گرانول روانريز DF  80%  ساخت باير آلمان  براي كنترل كرم قوزه و تريپس پنبه و پروانه چوبخوار پسته  با مقدار يك كيلوگرم در هكتار.

- حشره كش ديميلين  ( داي فلوبنزورون )  WP 25%  ساخت كمتورا  براي كنترل بسياري از آفات  در برنج ،پنبه ، درختان ميوه، درختان جنگلي، سبزي وجاليز و...  بمقدار  0/5  تا 1 در هزار

- حشره كش اگروترين ( پيريتروم ) WP 0/1%   ساخت اگروفارم  جهت كنترل بيد سيب زميني ميزان مصرف  3 كيلو در يك تن

- حشره كش تريگارد ( سايرومازين ) WP  75%  ساخت سينجنتا  براي كنترل مينوز سبزي و جاليز  بمقدار  0/4 در هزار

نحوه اثر :تریگارد حشره كشی است سيستميك با خاصيت تماسي – گوارشي از گروه مختل کننده های رشد حشرات (IGR) و از خانواده تري آزين ها است . از طريق ايجاد اختلال در رشد و نمو لارو مگس مينوز موجب عدم تكميل مراحل رشد اين آفت و در نتيجه مرگ آن مي شود .اين حشره كش از طريق برگ یا ریشه جذب شده و طي مدت 3 تا 4 ساعت در گياه پخش مي شود.

حشره كش ريجنت ( فيپرونيل )  گرانول 0/2%  ساخت رون پولن فرانسه  براي كنترل كرم ساقه خوار برنج  به نسبت20 كيلوگرم در هكتار

- حشره كش گلادياتور   تركيبي از كلرپيريفوس و كلپيريفوس متيل  براي مبارزه با آفات انباري

- حشره كش اتابرون ( كلرفلوآزورون ) امولسيون 5% ساخت ايشي هارا براي كنترل پسيل پسته ، لارو پروانه ها ، بيد كلم و... به نسبت 0/5 تا 0/75 در هزار

- حشره كش دانتوتسو ( كلوتيانيدين ) گرانول 50% و امولسيون 25% ساخت سوميتومو براي كنترل آفات مكنده از قبيل شته ها ، پسيل ، زنجره و... در درختان ميوه و گياهان زراعي به نسبت 0/2 تا 0/3 در هزار.

- حشره كش كاسكيد ( فلوفنوكسورون )  DC  5%   ساخت BASF  براي كنترل طيف وسيعي از آفات از جمله پسيل پسته ، كرم سيب ، خوشه خوار انگور ، مگس مينوز جاليز ميزان مصرف 0/5 تا 0/7 در هزار

كنه كشها :

- كنه كش باروك  ( اتوكسازول ) ساخت سوميتو ژاپن - براي كنترل كنه قرمز اروپايي درختان ميوه - يكي از بهترين كنه كشي است كه در بازار وجود دارد. همراه با كنه كش آبامكتين سريعترين و مناسب ترين نتيجه را ميدهد .مقدار مصرف 0/25 تا 0/5 در هزار

- كنه كش انويدور ( اسپيرودايكلوفن )  SC  24% ساخت باير آلمان - براي كنترل كنه قرمز اروپايي -كنه زنگ و تارتن - همراه با كنه كش آبامكتين نتيجه رضايتبخشي دارد به نسبت  0/2 تا 0.6 در هزار

- كنه كش پرايد ( فنازاكوئين )  SC 20%  براي كنترل كنه قرمز اروپايي به ميزان 0/4 در هزار

- كنه كش فلورامايت ( بايفنازيت ) ساخت كمترا  SC  24%  براي كنترل كليه مراحل زيستي كنه قرمز و كنه تارتن دو نقطه اي ميزان مصرف به نسبت 0/2 تا 0/5          

علف كشها :

- علف كش كريسمت ( آمترين + تري فلوكسي سولفرون سديم )  WG  75%   ساخت سينجنتا  براي كنترل علفهاي هرز مزارع تيشكر بويژه اويارسلام بصورت پس رويشي ميزان مصرف 2-2/5 كيلو در هكتار

- علف كش كانووي ( پرومترين + فلومترون ) DF  88%  ساخت نوفارم عليه علفهاي هرز مزارع پنبه بصورت پس از كشت مقدار مصرف 2/5 كيلوگرم در هكتار

- علف كش كارمكس ( ديورون ) DF  90%   ساخت نوفارم  عليه علفهاي هرز بايك برگ و پهن برگ نيشكر بصورت پس از كشت و قبل از رويش علف هرز ميزان مصرف 4 كيلو در هكتار

- علف كش تيتوس  ( ريم سولفورون ) DF  25%   ساخت دوپونت براي مبارزه با علفهاي هرز مزارع ذرت دانه اي به نسبت 40 گرم در هكتار

- علف كش فوزيليد فورت (  فلوآزيفوپ  پي  بوتيل ) EC  15%   ساخت سينجنتا عليه علفهاي هرز نازك برگ گوجه فرنگي به نسبت 1 تا 1/5 ليتر در هكتار

- علف كش سلكت سوپر ( كلتوديم ) EC  12%    براي مبارزه با علفهاي هرز  يكساله و چند ساله باريك برگ  چغندر و سويا بصورت پس رويشي به ميزان يك ليتر در هكتار

- علفكش لونترال - واچ  ( كلوپيراليد )  SL  30%   عليه علفهاي هرز مزارع كلزا ( كمپوزيته ، لگومينه ، چتريان و هفت بندها) پس از رويش علفها به ميزان 0/8 در هكتار

- علف كش  ويدمستر  ( گلايفوزيت با املاح دوگانه ) SL  36%  ساخت نوفارم استراليا براي مبارزه با علفهاي هرز باغات ميوه و مركبات و اراضي غير مزروعي بصورت پس رويشي به نسبت 1/5 ليتر در هكتار.

- علف كش آتلانتيس (مزوسولفورون + يدوسولفورون + ايمن كننده ) OD   1/2%   ساخت بايرآلمان  جهت كنترل علفهاي هرز پهن برگ و نازك برگ گندم  مقدار مصرف 1/5 ليتر در هكتار

- علف كش اولتيما  ( نيكوسولفورون + ريم سولفورون )  WG  75%    جهت كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ ذرت دانه اي  پس از رويش علفهاي هرز ( نبايد ذرت بيش از 6 برگي باشد )مقدار مصرف 175 گرم در هكتار

- علف كش بوتيزان استار  ( متازاكلر + كوئين مراك ) SC  41%  ساخت BASF  جهت كنترل علفهاي هرز  يكساله پهن برگ و باريك برگ  كلزا بصورت پيش رويشي به ميزان 2/5 ليتر در هكتار

- علف كش پرسوئيت (ايمازاتاپير ) SL 10%  ساخت BASF   علفكش دو منظوره انتخابي و سيستميك قابل مصرف در يونجه و گياهان تيره بقولات كه براي كنترل سس يونجه ترجيحا" پيش از اتصال رشته هاي سس مصرف شود ميزان مصرف 1 تا 0/75 ليتر پس از رويش ( مرحاه 2-5 برگي يونجه )

- علف كش كروز ( نيكوسولفورون )  SC   4%   ساخت BASF   جهت كنترل علفهاي هرز يكساله  و چندساله باريك برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رويشي ميزان مصرف 2 ليتر در هكتار

- علف كش آپيروس ( سولفوسولفورون) WG  75%   ساخت مونسانتو  براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ در مزارع گندم مقدار مصرف 25 گرم در هكتار به همراه سورفكتانت در زماني كه علف هرز 4تا6 برگي است

- علف كش پنترا ( كوئيزالوپ  پي  تفوريل )  ساخت كمتورا  براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ در محصولات پهن برگ و پيازي مثل سويا ، كلزا، سيب زميني، سير ، پياز ، لوبيا ... ميزان مصرف 1تا 1/5 ليتر در هكتار

- علف كش آكسيال ( پينوكسادن + ايمن كننده ) EC   ساخت سينجنتا براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ گندم و جو بصورت انتخابي و پس رويشي ميزان مصرف 0/5 ليتر در هكتار (قابل اختلاط با گرانستار)

علف كش ديالن سوپر  ساخت سينجنتا براي كنترل علفهاي هرز پهن برگ يكساله و چند ساله گندم وجو و همچنين نيشكر و ذرت و سورگوم ميزان مصرف  800 ميلي ليتر در هكتار

- علف كش كورن آپ ( استوكلر ) EC  50%   براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ ذرت  قبل يا بعد از كاشت محصول بصورت قبل از رويش علفهاي هرز  به ميزان

نماتدكشها :

- نماتد كش نماكور ( فن آميفوس )  گرانول 10% ساخت باير  براي نماتد زخم ريشه چاي و مولد گره ريشه پسته به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.

- نماتد كش راگبي ( كادوسافوس )  گرانول 10% ساخت FMC   براي كنترل نماتد ريشه  به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.

ساير :

 

- حلزون كش متالان جي ( متآلدئيد ) طعمه 6% ساخت لونزا  جهت مبارزه با حلزونها و رابها 

- خمير تدخيني زئوزران خمير تدخيني براي مبارزه با آفات چوبخوار تنه درختان.

- پيكس   SL  5%   ساخت BASF  ماده اي تنظيم كننده رشد رويشي در زراعت پنبه كه با جلوگيري از رشد بي رويه شاخ و برگ كاهش ارتفاع بوته گشته و در نتيجه تعادل طبيعي گياه را به سود زايشي يعني توليد قوزه تغيير ميدهد. ميزان مصرف 1تا 1/5 ليتر در هكتار در زمان شروع گلدهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

|+| نوشته شده توسط مهندس غلامرضا اکبرزاده در سه شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۱  |
 
 
بالا
کد پیغام خوش آمدگویی